Verkopersvoorwaarden paarden

Selectie en aanmelden paarden

(English version below: click here - Engelse versie beneden: klik hier)

De veilingselectie staat open voor jonge getalenteerde paarden volgens het opgegeven type veiling.
Aanmelden kan via de link "item inschrijven" op de website.
Gebruik in e-mails de naam/afstamming/lotnummer van het paard als onderwerp, aub.

 

Inschrijvingsvoorwaarden en bijkomende verkopersvoorwaarden paarden

Keuringen

Alle paarden in de veiling dienen klinisch (<45 dagen voor de veiling) en sportpaarden eveneens röntgenologisch (<12 maanden voorafgaande aan de veiling) onderzocht te worden en ze dienen recent goed te worden bevonden voor de sport.
Ze dienen in orde te zijn met de basisvaccinaties en vrij van besmettelijke ziektes zoals droes, schimmel…
Indien er voor het betreffende paard nog geen keuring is, dient deze in opdracht en op kosten van de verkoper te gebeuren, door een vrij te kiezen dierenarts. De keuringen en rapporten worden ter publicatie doorgestuurd aan ESHA (bij voorkeur Engelstalig).
De eventuele beoordelingen van keuringen gebeuren in opdracht van ESHA door een door de veilingorganisatie aangestelde dierenarts.
Paspoorten dienen in aanvraag te zijn of dienen beschikbaar en compleet te zijn met bijhorend registratiebewijzen/eigendomsbewijzen (indien niet idem als paspoort).

Alle keuringen bij voorkeur Engelstalig en getypt (niet handgeschreven).
- Sportpaarden en pony's ≥ 137cm; vanaf 18 maanden oud: X-ray set foto's (max. 12 maanden oud) + X-ray rapport (max. 12 maanden oud) + klinisch keuringsrapport (max. 45 dagen oud).
- Pony's ≥109cm: klinisch keuringsrapport (max. 45 dagen oud).
- Drachtige merries: Verklaring van dracht door dierenarts + dekbewijs ten laatste bij de levering.
- Fokmerries: Verklaring van vruchtbaarheid door dierenarts (max. 100 dagen oud).
- Veulens en jaarlingen: klinisch keuringsrapport (max. 45 dagen oud).

Een voorbeeld voor een klinisch en radiologisch rapport met RX onderdelen staat hier.

Wanneer de keuringen niet correct en volledig voorhanden zijn bij aanvang van de veiling, kan het lot offline dienen te gaan aangezien er geen garantie kan worden geboden door onvolledige documentatie over de gezondheidstoestand.

Onder de categorie All Stars vallen o.a. paarden met beschikbare keuringen en met mogelijke duidelijk vermelde opmerkingen over keuring, stalgebreken, gedrag, rijdbaarheid... waarop betreffende onderdelen geen garantie kan worden geboden.

Kosten

ESHA wil eigenaars de kans geven om paarden te promoten op een professionele manier en aan te bieden aan de nationale en internationale klanten die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle sportpaarden.

Dit alles aan een democratische all-in inschrijfprijs waardoor we de fokkers proberen te steunen en op een eerlijke, gezonde en transparante manier de afzetmarkt van onze sportpaarden vergroten!

De all-in inschrijfgelden op het moment van inschrijven bedragen:
• Paarden in 100% online veilingen: 500€ excl. BTW.
• Paarden in de categorie All Stars, Fokmerries, Jaarlingen of Pony's 350€ excl. BTW.
• Veulens/embryo's: 250€ excl. BTW.

• Indien het lot wordt verkocht aan een klant in de veiling zijn er, behalve het inschrijfgeld, geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper, ongeacht het bedrag.
• Indien het lot wordt teruggekocht door de verkoper zijn er, behalve het inschrijfgeld, geen geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper. 
ESHA gaat er van uit dat verkopers deelnemen aan de veiling om te verkopen. ESHA hanteert tijdens de veilingen geen reserve- of minimumprijzen vanwege de verkopers:
Een ingeschreven paard wordt altijd verkocht, hetzij door verkoop aan een klant, hetzij door terugkoop door de eigenaar. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het eventuele bieden/terugkopen. 
We vragen verkopers om bij online veilingen zelf niet mee te bieden of enkel pas tijdens de laatste momenten van een veiling indien nodig.
   Enkel in het uitzonderlijke geval van een apart afgesproken laatprijs:
   a) Indien het lot
 in de veiling door de verkoper wordt teruggekocht beneden de apart afgesproken laatprijs, zijn er eveneens geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper.
   b) Indien het lot
 wordt teruggekocht boven de apart afgesproken laatprijs + 500€ komt er een terugkoopsom van 5% bovenop. Deze is door de terugkoper dadelijk na de veiling aan ESHA te voldoen.

Bij de publicatie in de (online) catalogus dient het inschrijvinsgeld betaald te worden en bent u gebonden aan de algemene voorwaarden en de verkopersvoorwaarden zoals beide op www.esha.horse zijn gepubliceerd.
Een gepubliceerd paard moet aantreden in de veiling en via de veiling verkocht worden, met inbegrip van de toepasselijke koperspremie die aan ESHA toekomt.

De persoon die het paard/lot inschrijft verklaart de eigenaar en/of verantwoordelijke te zijn in verband met het ingeschreven paard/lot en bevestigt alle gevraagde en beschikbare informatie, metingen, keuringen, paspoort + certificaten en beschrijvingen waarheidsgetrouw, volledig, correct en tijdig aan ESHA door te geven. Inbreuken hierop kunnen leiden tot de annulatie van de verkoop, vergoeding van de gemaakte onkosten (o.a. transport, stalling, dierenarts etc.) en een schadevergoeding van €1000 tot €5000.

 

BTW-verkoopsregeling

Geef steeds per paard uw BTW-regeling door (zakelijk, marge, dekhengst, privé), samen met al uw contactgegevens en eventuele bedrijfsgegevens en BTW-nummer.

• BTW ivm de inschrijving:

Indien u een zakelijke factuur wil voor de inschrijving, dient u ons uw BTW-nummer en bedrijfsgegevens door te geven.
De te betalen BTW is:
- voor Belgische bedrijven: 21% BTW
- voor niet-Belgische bedrijven: 0% BTW intra-communautaire regeling
- voor alle andere: 21% BTW

• BTW ivm het paard:

Indien het paard zakelijk wordt verkocht, dient door de koper BTW op het hoogste bod betaald te worden.
Dit dient verplicht te worden aangegeven in de catalogus.
Standaard wordt 0% BTW gepubliceerd.
Indien een ander BTW-% niet tijdig werd aangegeven voor aanvang van de veiling, zal de eventuele BTW worden afgehouden van het ontvangen hoogste bod.

 

Voorafgaand aan de veiling

Benodigde info:
- Stokmaat schofthoogte
- Toe te passen BTW-% bij verkoop
- Informatie voor de omschrijvingstekst
- Horsetelex link
- Provincie/regio/land waar het paard gestald staat voor de ophaling
- Gekeurde hengsten: vermeld Registered, Licensed of Approved en Stamboek(en)
- Foto's (hoofd, profiel, links, rechts, front, achterzijde, beenstand...) en video.
  Bij voorkeur beeldmateriaal zonder eigen teksten of toevoegingen.
- Paspoort: scan of foto van cover, identificatiepagina, stamboom pagina.

In het uitzonderlijke geval van apart doorsturen:
Gebruik in e-mails de naam/afstamming/lotnummer van het paard als onderwerp, aub
+ bij voorkeur alles in 1 keer in 1 email per paard voor een vlotte verwerking.
Grote (video) bestanden via vb. https://wetransfer.com naar info@esha.horse.

ESHA organiseert voorafgaand aan de veiling professionele foto- en video-opnamedagen om de aangeboden paarden op een zo uitgebreid mogelijke manier aan potentiële klanten te kunnen presenteren.
De data en planning van deze dagen is op afspraak of wordt gecommuniceerd door ESHA aan de verkopers.
Indien u niet op een foto- en videodag aanwezig was, neem dan telefonisch contact op met Dennis Swennen om verdere mogelijkheden af te spreken.

Voor een goede promotie dient u interessante foto's en/of video's van uw paarden te laten maken of aan te leveren.
FOTO'S:
Gebruikelijk maken de fotografen volgende foto's:
- foto dichtbij van het hoofd en hals
- standfoto van het volledige paard in vooraanzicht en achteraanzicht
- standfoto van het volledige paard in profielaanzicht links en rechts
- beenstand en details i.v.m. opmerkingen of belangrijke kenmerken
VIDEO'S:
- Jonge springpaarden worden meestal op enkele vrije sprongen gefilmd en vrijlopend in draf en stap.
- Dressuurpaarden in stap, draf en galop.
- Gereden paarden onder het zadel in alle gangen.
- Alle paarden bij voorkeur 360° video volledig rondom

Het is aanbevolen om de paarden op deze dagen zo goed mogelijk voor te stellen. 
Klaarmaken, scheren, toiletteren, vlechten en aanbrengen van de paarden tot aan de pistepoort dient door de eigenaars zelf voorzien te worden. 

Denk hierbij ook aan:

- paspoort van het paard
- gepast geld voor de contante betaling van de inschrijving en eventueel drank, eten...
- een mooi halster voor de foto; tijdens video-opname bij voorkeur geen hoofdstel
- materiaal om te toiletteren

• Alle informatie over de verkoper (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, BTW), het paard, prestaties van het paard of afstamming en/of nuttige gegevens om het paard goed te beschrijven worden bij voorkeur tijdig overgemaakt via de online inschrijving (of per e-mail). 
Indien een kopie van een paspoort wordt doorgestuurd: Bij geslacht H of Man altijd (met potlood) aangeven of het een Hengst of Ruin betreft.

Indien u bij het online inschrijven nog geen verdere verkoopstekst heeft doorgegeven in het vak "opmerkingen / sportgegevens", mag deze graag apart door u worden aangeleverd.
Een interessante omschrijving bevat 3 tot maximaal 10 regels beknopte tekst. Wij verbeteren en vertalen aangeleverde teksten.
Printscreens van horsetelex/hippomundo etc. kunnen we niet plaatsen of verwerken.
Volledige en relevante website-links met een duidelijke omschrijving erbij of duidelijke afbeeldingen met vb. een resultatenlijst kunnen we wel toevoegen (vb. "Dit is een link naar de prestaties van de moeder: www.horse.com/abc/123").
Deze liefst enkel via e-mail overmaken aan info@esha.horse met als onderwerp de naam of (afstamming).

• Medische keuringen (klinische rapport + röntgenologisch rapport) en x-ray fotoset dienen ook tijdig en volledig overgemaakt te worden per e-mail of WeTransfer (https://wetransfer.com) in een standaard digitaal leesbaar formaat (jpeg, png, pfd, dicom).
Bij voorkeur geen x-rays doorsturen via smartphone of tablet omdat deze de bestanden kunnen vervormen.
Indien keuringen/xrays nog niet werden gemaakt: seintje aan Dennis Swennen om eventuele mogelijkheden af te spreken.

• Op de veilingdag is het erg moeilijk om nog beschrijvingen, BTW-gegevens, medische info etc. aan te passen. 
Voor het aantrekkelijk en duidelijk publiceren van de paarden aan potentiële klanten voorafgaand aan de veiling is het aangeraden om alle gegevens voor de datum van de foto- en videodag te verzamelen en door te sturen.

 • Het paard wordt gepubliceerd op basis van de gegevens die wij voor echt en waarachtig volgens verklaring van de verkoper ontvangen. De verkoper verklaart daarbij dat het aangeboden paard, tenzij voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken zoals luchtzuigen, systematisch weven, box walking of kribbebijten en niet werd ontzenuwd, geïntubeerd of anderszins geopereerd of behandeld voor ondeugdelijkheden in de luchtwegen.

Gelieve de publicatie in de online catalogus na te kijken en ons tijdig door te mailen indien er fouten of ontbrekende zaken zijn zodat deze gecorrigeerd kunnen worden voor het drukken van de papieren catalogussen. 

 

Tijdens de (live) veiling

• De paarden worden op de veilingdag vanaf 14uur op de veilinglocatie ter presentatie gestald op risico en verantwoordelijkheid van de verkoper.
Er worden boxen voorzien door ESHA. De stallen worden gepubliceerd als "open voor bezichtiging" door potentiële kopers vanaf 14u00.
Aankomst tussen 10u en 12u wordt aangeraden om de paarden op een rustige manier te kunnen stallen en klaar te maken voor de presentatie/veiling.

Indien er een presentatie/pisteverkennig is, worden de data en planning daarvan gepubliceerd door ESHA.
(Gebruikelijk gebeurt de presentatie op catalogusvolgorde vanaf 14uur.)

• De paarden dienen bij voorkeur na het aflopen de veiling en uiterlijk de dag na de veiling om 12u00 de stallen te verlaten met de verkoper.
De overdacht van het paard naar de nieuwe eigenaar kan pas gebeuren na volledige betaling vanwege de koper (zie ook “na de veiling”).

• De paarden worden door de eigenaars getoiletteerd en klaargemaakt met het doel om ze zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.
Het klaarmaken, toiletteren, vlechten en aanbrengen van de paarden tot aan de pistepoort dient door de eigenaars zelf voorzien te worden.
De eigenaar brengt de paarden volgens de veilingvolgorde tot aan de ingang van de piste.
Daar zal pistepersoneel ze overnemen/vrijlaten en presenteren.
De veilingvolgorde wordt op de dag van de veiling bekend gemaakt, deze kan verschillen van de catalogusvolgorde.
Voor bereden paarden worden per paard op voorhand afspraken gemaakt.

Denk op deze dag opnieuw aan: paspoort, gepast geld, mooi halster, materiaal om te toiletteren, emmer...
In de veilingring wordt gebruikelijk het halster ook uitgedaan.

 • GEEN RESERVE- OF MINIMUMPRIJZEN: ESHA hanteert tijdens de veilingen gebruikelijk geen reserve- of minimumprijzen vanwege de verkopers:
Een ingeschreven paard wordt altijd verkocht, hetzij door verkoop aan een klant, hetzij door terugkoop door de eigenaar.
De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het eventuele bieden/terugkopen. 
Online veilingen: We vragen verkopers om bij online veilingen zelf niet mee te bieden of enkel pas tijdens de laatste momenten van een veiling indien nodig.

• Om de veiling en biedingen comfortabel te kunnen volgen, is het mogelijk om voor u en uw gasten of klanten een VIP tafel te reserveren volgens https://www.esha.horse/nl/vip-packages-sport-horse-edition.
(BTW ivm tafelreservatie: geef ons opnieuw door indien u een zakelijke factuur wenst)

 

Na de veiling 

• ESHA laat als intermediaire door de koper met het hoogste bod een verkoopcontract invullen en ondertekenen (enkel bij live veiling) en vraagt daarna de volledige betaling aan de koper.
Er mogen geen paarden worden overgedragen aan de koper of transporteur of andere derde personen vooraleer ESHA schriftelijk heeft bevestigd dat de betaling op rekening van ESHA werd geverifieerd.

• ESHA zal proberen het verschuldigde bedrag na de veiling van de koper te innen. De veilingorganisatie is echter niet verantwoordelijk voor de inning oftewel kan niet aansprakelijk worden gehouden indien deze inning om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt. De verkoper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de veilingorganisatie niet aansprakelijk is voor het mogelijk niet kunnen achterhalen van de identiteit van de koper, noch voor wanbetaling vanwege de koper.

• Na de ontvangst van de volledige betaling vanwege de koper op rekening van ESHA, zenden wij aan de verkoper en de koper de contactgegevens van beide betreffende partijen door om:
- een afspraak te maken voor de overdracht/levering/afhaling van het paard
- bij zakelijke verkoop het paard officieel te kunnen uitfactureren aan de koper
- of in geval van privéverkoop om een verkoopsovereenkomst op te kunnen stellen tussen verkoper en koper.

• De levering/afhaling van het paard en de overdracht gebeuren op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de koper en verkoper volgens hun onderlinge afspraak. De verkoper verleent de bijstand die redelijkerwijze mag worden verwacht en draagt tot en met de afhaling zorg voor het lot zoals het een goede bewaarder betaamt.
De kosten voor het transport en eventueel bijbehorende kosten zoals o.a. gezondheidscertificaten, Traces, bloedtesten, quarantaine, (import)taksen of belastingen vallen ten laste van de koper, maar in het bijzonder internationale kopers hebben bijstand nodig bij het aanvragen van gezondheidscertificaten/Traces voor transport of eventueel bloedtesten op de locatie van de verkoper: spreek best op voorhand de termijnen en kosten af met de koper of hun transporthandler. 

 • De verwerking van de administratieve afhandelingen en uitbetaling van de paarden door ESHA aan de verkoper gebeurt ca. 30 dagen na schriftelijk bewijs van overdracht van paard, volledig paspoort + certificaten en factuur* aan de koper.
Er wordt een leverbewijs ter beschikking gesteld aan beide partijen.
*Bij zakelijke verkoop kan, na bevestiging van ontvangst van de volledige betaling, de uitgaande factuur voor het bedrag van het paard vanwege de verkoper aan de koper voor voldaan naar de koper en in kopie (CC e-mail) naar ESHA worden gestuurd. 

• De persoon die het paard heeft ingeschreven en daarbij verklaarde de eigenaar en verantwoordelijke te zijn, geeft telkens het bewijs van overdrachten van:
- paard
- paspoort + registratiebewijzen/eigendomsbewijzen (indien niet idem als paspoort).
- documenten (dekbewijs, embryocertificaat, drachtbewijs...)
- de meest recente IBAN en BIC/SWIFT bankgegevens
via e-mail door aan ESHA met vermelding van paard en lotnummer.

• ESHA publiceert na de veiling geen openbare lijsten met prijzen en/of individuele namen van kopers of verkopers.


Voor alle informatie en voorwaarden over de selectie kan u zich richten tot Dennis Swennen.

Selection and signing in horses

The selection is open to young talented horses according to the type of auction.
You can register via the link "sign up item" on the website.
Please use the name/pedigree/lot number of the horse as subject in e-mails.

 

Registration terms and conditions and additional seller conditions horses

In the event of discrepancies between the Dutch text of these terms and conditions and translations thereof, the Dutch text shall prevail.

Examinations

All horses in the auction must be examined clinically (<45 days before the auction) and sport horses also radiographically (<12 months prior to the auction) and they must be approved for the sport recently.
They must be in order with the basic vaccinations and free of contagious diseases such as glanders, fungus ...
If there is no inspection yet for the horse in question, this must be done by order and at the expense of the seller, by a freely selected veterinarian. The inspections and reports are forwarded to ESHA for publication (preferably in English).
The possible assessments of inspections are carried out on behalf of ESHA by a veterinarian appointed by the auction organization.
Passports must be applied for or must be available and complete with accompanying certificates of registration/ownership (if not idem as a passport).

All examinations preferably in English and typed (not handwritten).
- Sport horses and ponies ≥ 137cm; starting from 18 months old: X-ray set photos (max. 12 months old) + X-ray report (max. 12 months old) + clinical examination report (max. 45 days old).
- Ponies ≥ 109cm: clinical examination report (max. 45 days old).
- Pregnant mares: Certificate of pregnancy by veterinarian + stud certificate at the latest at the time of delivery.
- Broodmares: Declaration of fertility by veterinarian (max. 100 days old).
- Foals and yearlings: clinical examination report (max. 45 days old).

An example for a clinical and radiological report with RX parts is here.

If the examinations are not available correct and complete at the start of the auction, the lot can have to go offline as no guarantee can be given due to incomplete documentation about the health status.

In the category All Stars are a.o. horses with available inspections and with possible clearly stated comments about inspection, stable defects, behavior, rideability... on which no guarantee can be offered for the relevant parts.

Fees

ESHA wants to give breeders the opportunity to promote horses in a professional way and to offer them to our national and international customers who are looking for quality sport horses.
All this at a democratic all-in registration price, by which we try to support the owners and increase the sales market of our sport horses in an honest and healthy way!

The all-in registration fees at the moment of signing up are:
• Horses in 100% online auctions: 500 € excl. VAT.
• Horses in the category All Stars, Broodmares, Yearlings or Ponies € 350 excl. VAT.
• Foals/embryos: € 250 excl. VAT. 

• If the lot is sold to a customer at the auction, there are, except for the registration fee, no additional selling costs/commissions for the seller, regardless of the amount.
• If the lot is bought back by the seller there are, except for the registration fee, no additional selling costs/commissions for the seller.
ESHA assumes that sellers participate in the auction to sell. ESHA does not use reserve or minimum prices during the auctions on behalf of the sellers:
An offered horse is always sold, either by sale to a customer or by repurchase by the owner. The seller himself is responsible for possible bidding/buying back.
We ask sellers not to bid at online auctions themselves or only during the last moments of an auction if necessary.
   Only in the exceptional case of a separately agreed reserve price:
   a) If the lot is bought back by the seller in the auction below the agreed reserve price, there are also no additional selling costs/commissions for the seller.
   b) If the lot is bought back above the agreed reserve price + € 500, a repurchase sum of 5% will be added. This is to be paid to ESHA immediately after the auction by the buyer.

At the publication in the (online) catalog, the registration fee must be paid and you are bound by the general conditions and the seller conditions as both are published on www.esha.horse
A published horse must enter the auction and be sold through the auction, including the applicable buyer premium due to ESHA.

The person registering the horse/lot declares that he is the owner and/or responsible for the registered horse/lot and confirms to provide ESHA with all requested and available information, measurements, tests, passports + certificates and descriptions truthfully, completely, correctly and in a timely manner. Violations of this can lead to the cancellation of the sale, reimbursement of the expenses incurred (a.o. transport, stabling/storage, vet, etc.) and a compensation of €1000 to €5000.

 

VAT arrangements

Always state your VAT arrangement per horse (business, margin, stud stallion, private), along with all your contact details and any company details and VAT number.

• VAT related to the registration:

If you want a business invoice for registration, you must provide us with your VAT number and company details.
The VAT to be paid is:
- for Belgian companies: 21% VAT
- for non-Belgian companies: 0% VAT intra-Community scheme
- for all others: 21% VAT

• VAT related to the horse:
If the horse is sold for business purposes, the buyer must pay VAT on the highest bid.
This must be specified in the catalog.
By default 0% VAT is published.
If another VAT% was not indicated in time before the start of the auction, any VAT will be deducted from the highest bid received.

 

Prior to the auction

Necessary information:
- Height
- VAT% to be applied on sale
- Information for the description text
- Horsetelex link
- Province/region/country where the horse is stabled for the pick-up
- Graded stallions: indicate Registered, Licensed or Approved and Studbook(s)
- Photos (head, profile, left, right, front, rear, leg position...) and video.
  Preferably image material without own texts or additions.
- Passport: scan or photo of cover, identification page, pedigree page

In the exeptional case of separate forwarding messages:
Use the name / pedigree / lot number of the horse as subject in e-mails, please.
+ preferably all in 1 time in 1 email per horse for smooth processing.
Large (video) files via f.ex. https://wetransfer.com to info@esha.horse;

ESHA organizes professional photo and video recording days prior to the auction in order to be able to present the offered horses to potential customers in the most comprehensive way possible.
The data and planning of these days is by appointment or is communicated by ESHA to the sellers.
If you were not present at a photo and video day, please contact Dennis Swennen by telephone to arrange further options.

For a good promotion you must have interesting photos and/or videos of your horses taken or provide us with them.
PHOTOS:
Usually the photographer takes the following photos:
- close-up photo of the head and neck;
- stand photo of the full horse in front view and rear view
- stand photo of the full horse in profile view left and right
- leg position and details regarding notes or important features

VIDEOS:
- Young jumpers are usually filmed on a few free jumps and freely trotting and walking.
- Dressage horses in walk, trot and canter.
- Ridden horses under saddle in all gaits.
- All horses preferably 360° all around


It is recommended to present the horses as well as possible on these days.

The owners themselves must provide for preparation, clipping, braiding and bringing of the horses to the arena gate.

Also consider:

- horse's passport
- appropriate money for the cash payment of the registration and possibly drinks, food ...
- a nice halter/bridle for the photo; preferably no halter/bridle during video recording
- grooming material
 
• All information about the seller (name, address, e-mail, telephone number, VAT), the horse, performance of the horse or pedigree and/or useful data to describe the horse properly is preferably transferred timely via the online registration (or by e-mail).
If a copy of a passport is forwarded: For sex H, S or M(ale) always indicate (with pencil) whether it is a stallion or gelding.

If, at online registration, you have not submitted any further sales text in the "comments/sports data" box, please provide it separately.
An interesting description contains 3 to a maximum of 10 lines of short text. We correct and translate texts supplied.
We cannot place or process print screens from horsetelex/hippomundo etc.
We can add full and relevant website links with a clear description or clear images with f.ex. a results list (eg "This is a link to the performance of the mother: www.horse.com/abc/123").
Preferably only send this by e-mail to info@esha.horse with the name or (descent) as subject.

• Medical examinations (clinical report + x-ray report) and x-rays picture set must also be submitted in time and in full by e-mail or WeTransfer (https://wetransfer.com) in a standard digitally readable format (jpeg, png, pfd, dicom).
Preferably no forwarding x-rays from smartphone or tablet because they can distort the files.
If inspections/xrays have not yet been made: inform Dennis Swennen to look for any options.

• It is very difficult to adjust descriptions, VAT data, medical information, etc. on the auction day.
For attractive and clear publication of the horses to potential customers prior to the auction, it is advisable to collect and forward all data before the date of the photo and video day.
 
• The horse is published on the basis of the information that we receive for real and true according to the seller's statement.
The seller hereby declares that the horse offered, unless notified prior to the sale, does not suffer from stable defects such as air sucking, systematic weaving, box walking or crib biting and was not denerved, intubated or otherwise operated on or treated for defects in the airways.

Please check the publication in the online catalog and e-mail us in time if there are errors or missing items so that they can be corrected for printing the paper catalogs.

 

During the (live) auction

• On the auction day, the horses are stabled at the auction location from 14h for presentation purposes at the risk and responsibility of the seller.
Boxes are provided by ESHA.
The stables are published as "open for viewing" by potential buyers from 14h.
Arrival between 10 am and 12 pm is recommended to be able to stable the horses in a calm way and to prepare them for the presentation/auction.

If there is a presentation/arena exploration, the data and planning thereof will be published by ESHA.
(The presentation is usually done in catalog order from 14h)

• The horses should preferably leave the auction after the auction and no later than noon on the day after the auction with the seller.
The transfer of the horse to the new owner can only happen after full payment from the buyer (see also "after the auction").

• The horses are groomed and prepared by the owners for the purpose of presenting them as attractively as possible.
The owners themselves must provide for the preparation, grooming, braiding and bringing of the horses up to the arena gate.
The owner brings the horses according to the auction order to the entrance of the track.
There, arena staff will take over for running/release them and present them.
The auction order will be announced on the day of the auction, which may differ from the catalog order.
For ridden horses, agreements are made in advance per horse.

Think again on this day: passport, appropriate money, nice halter/bridle, equipment for toileting, bucket ...
The halter is usually also removed in the auction arena.

• NO RESERVE OR MINIMUM PRICES: ESHA commonly does not use reserve or minimum prices during the auctions on behalf of the sellers:
An offered horse is always sold, either by sale to a customer or by repurchase by the owner.
The seller himself is responsible for possible bidding/buying back.
Online auctions: We ask sellers not to bid at online auctions themselves or only during the last moments of an auction if necessary.

• To be able to follow the auction and bids comfortably, it is possible to reserve a VIP table for you and your guests or customers according to https://www.esha.horse/en/vip-packages-sport-horse-edition.
(VAT with regard to table reservation: inform us again if you want a business invoice) 

 

After the auction

• As an intermediary, ESHA has the buyer with the highest bid fill out and sign a sales contract and then asks the buyer for full payment.
No horses may be transferred to the buyer or transporter or other third parties before ESHA has confirmed in writing that the full payment has been verified on ESHA's account.

• ESHA will attempt to collect the amount due from the buyer after the auction. However, the auction organization is not responsible for the collection or cannot be held liable if this collection appears to be impossible for whatever reason. The seller explicitly acknowledges and accepts that the auction organization is not liable for the inability to trace the identity of the buyer, or for non-payment by the buyer.

• After receiving the full payment from the buyer on account of ESHA, we send the seller and the buyer the contact details of both parties concerned to:
- make an appointment for the transfer/delivery/collection of the horse
- to be able to officially invoice the horse to the buyer in the event of a business sale
- or in the case of private sale to be able to draw up a sales agreement between seller and buyer.

• The delivery/collection of the horse and the transfer take place at the expense, risk and responsibility of the buyer and seller according to their mutual agreement. The seller provides the assistance that may reasonably be expected and takes care of the lot up to and including collection, as befits a good custodian.
The costs for transport and possible associated costs such as health certificates, Traces, blood tests, quarantine, (import) duties or taxes are at the expense of the buyer, but in particular international buyers need assistance with applying for health certificates/Traces for transport or possibly blood tests at the seller's location: it is best to agree the terms and costs with the buyer or their transport handler in advance. 
 
• ESHA processes the administration and payment of the horses to the seller ca. 30 days after written proof of transfer of the horse, complete passport + certificates and invoice* to the buyer.
A delivery note is made available to both parties.
*For business sales, after confirmation of receipt of the full payment, the outgoing invoice for the amount of the horse "has been paid" from the seller to the buyer can be sent to the buyer and sent to ESHA in copy (CC e-mail).

• The person who has registered the horse and thereby declares to be the owner and responsible person, will always send proof of transfers of:
- horse
- passport + registration certificates/ownership certificates (if not idem as passport).
- documents (stud certificate, embryo certificate, pregnancy certificate ...)
- the most recent IBAN and BIC/SWIFT bank details
via e-mail to ESHA stating: horse and lot number.

• After the auction, ESHA does not publish any public lists with prices and/or individual names of buyers or sellers.

 

 For all information and conditions about the selection, you can turn to Dennis Swennen.