Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van ESHA is het mogelijk dat de informatie die via deze website gepubliceerd wordt onvolledig, onjuist of onduidelijk is. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. 

Aan de publicatie van regelgeving op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versie van de regelgeving wordt verwezen naar de tekst zoals deze is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De informatie van deze website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

OVERNAME VAN INFORMATIE EN FOTO'S

Overname van de informatie van de website van ESHA is enkel toegestaan mits voorafgaandelijke toelating. Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd moet worden.

WEBSITE

ESHA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een foutieve of onvolledige weergave van deze website. Tevens vallen technische storingen of onbereikbaarheid niet onder de verantwoordelijkheid van ESHA.