Verkopersvoorwaarden veulens

Selectie en aanmelden veulens (en embryo's + sperma)

(English version below: click here - Engelse versie beneden: klik hier)

De selectie staat open voor veelbelovende spring- of dressuurveulens van het lopende jaar.
Aanmelden voor de selectie kan via de link "uw paard aanmelden" op de hoofdpagina.
Gebruik in e-mails de naam/afstamming/lotnummer van het paard als onderwerp, aub.

 

Inschrijvingsvoorwaarden en bijkomende verkopersvoorwaarden veulens (en embryo's + sperma)

Alle veulens in de veiling dienen klinisch onderzocht te worden (<45 dagen voor de veiling). Gebruikelijk gebeurt dit op de veilingdag zelf bij live veilingen.
In het geval van online veilingen dient de keuring in opdracht en op kosten van de verkoper te gebeuren, door een vrij te kiezen dierenarts. De keuringen en rapporten worden ter publicatie doorgestuurd aan ESHA (bij voorkeur Engelstalig).
De veulens dienen in orde te zijn met de basisvaccinaties en vrij van besmettelijke ziektes zoals droest, schimmel…
De eventuele beoordeling van keuringen gebeuren in opdracht van ESHA door een door de veilingorganisatie aangestelde dierenarts.
Paspoorten dienen in aanvraag te zijn of dienen beschikbaar en compleet te zijn met bijhorend registratiebewijzen/eigendomsbewijzen (indien niet idem als paspoort).

Alle keuringen bij voorkeur Engelstalig en getypt (niet handgeschreven).
Veulens: klinisch keuringsrapport (max. 45 dagen oud).
Een voorbeeld voor een klinisch rapport staat hier.

ESHA wil eigenaars de kans geven om hun veulens/embryo's te promoten op een professionele manier en aan te bieden aan de nationale en internationale klanten die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle veulens/embryo's.
Dit alles aan een democratische all-in inschrijfprijs waardoor we de fokkers proberen te steunen en op een eerlijke, gezonde en transparante manier de afzetmarkt van onze sportpaarden vergroten!

Veulens/embryo's die worden ingeschreven, betalen 250€ excl. BTW als all-in inschrijfgeld bij de publicatie.

• Indien het veulen/embryo wordt verkocht aan een klant in de veiling zijn er, behalve het inschrijfgeld, geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper, ongeacht het bedrag.
• Indien het veulen/embryo wordt teruggekocht door de verkoper zijn er, behalve het inschrijfgeld, geen geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper.
ESHA gaat er van uit dat verkopers deelnemen aan de veiling om te verkopen. ESHA hanteert tijdens de veilingen geen reserve- of minimumprijzen vanwege de verkopers:
Een ingeschreven veulen/embryo wordt altijd verkocht, hetzij door verkoop aan een klant, hetzij door terugkoop door de eigenaar. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het eventuele bieden/terugkopen. ​
We vragen verkopers om bij online veilingen zelf niet mee te bieden of enkel pas tijdens de laatste momenten van een veiling indien nodig.
   Enkel in het uitzonderlijke geval van een apart afgesproken laatprijs:
   a) Indien het veulen/embryo
 in de veiling door de verkoper wordt teruggekocht beneden de apart afgesproken laatprijs, zijn er eveneens geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper.
   b) Indien het veulen/embryo
 wordt teruggekocht boven de apart afgesproken laatprijs + 500€ komt er een terugkoopsom van 5% bovenop. Deze is door de terugkoper dadelijk na de veiling aan ESHA te voldoen.

Bij publicatie in de (online) catalogus dient het inschrijvinsgeld betaald te worden en bent u gebonden aan de algemene voorwaarden en de verkopersvoorwaarden zoals beide op www.esha.horse zijn gepubliceerd.
Een gepubliceerd veulen moet aantreden in de veiling en veulen/embryo moet via de veiling verkocht worden, met inbegrip van de toepasselijke koperspremie die aan ESHA toekomt.

De persoon die het veulen/embryo/lot inschrijft, verklaart de eigenaar en/of verantwoordelijke te zijn in verband met het ingeschreven veulen/embryo/lot en bevestigt alle gevraagde en beschikbare informatie, metingen, keuringen, paspoort + certificaten en beschrijvingen waarheidsgetrouw, volledig, correct en tijdig aan ESHA door te geven. Inbreuken hierop kunnen leiden tot de annulatie van de verkoop, vergoeding van de gemaakte onkosten (o.a. transport, stalling, dierenarts etc.) en een schadevergoeding van €1000 tot €5000.

 

BTW-verkoopsregeling

Geef steeds per veulen/embryo uw BTW-regeling door (zakelijk, marge, privé), samen met al uw contactgegevens en eventuele bedrijfsgegevens en BTW-nummer.

• BTW ivm de inschrijving:

Indien u een zakelijke factuur wil voor de inschrijving, dient u ons uw BTW-nummer en bedrijfsgegevens door te geven.
De te betalen BTW is:
- voor Belgische bedrijven: 21% BTW
- voor niet-Belgische bedrijven: 0% BTW intra-communautaire regeling
- voor alle andere: 21% BTW

• BTW ivm het veulen/embryo:

Indien het veulen/embryo zakelijk wordt verkocht, dient door de koper BTW op het hoogste bod betaald te worden.
Dit dient verplicht te worden aangegeven in de catalogus.
Standaard wordt 0% BTW gepubliceerd. Indien dit niet tijdig werd aangegeven voor aanvang van de veiling, zal de eventuele BTW worden afgehouden van het ontvangen hoogste bod.

 

Voorafgaand aan de veiling

ESHA organiseert voorafgaand aan de veiling professionele foto- en video-opnamedagen om de aangeboden veulens op een zo uitgebreid mogelijke manier aan potentiële klanten te kunnen presenteren.
De data en planning van deze dagen wordt gecommuniceerd door ESHA aan de verkopers.
Indien u niet op een foto- en videodag aanwezig was, neem dan telefonisch contact op met Dennis Swennen om verdere mogelijkheden af te spreken.
Voor een goede promotie dient u interessante foto's en/of video's van uw veulens te laten maken of aan te leveren.

Het is aanbevolen om de veulens op deze dagen zo goed mogelijk voor te stellen.
Klaarmaken, scheren (niet altijd nodig bij veulens), toiletteren, vlechten en aanbrengen van de merries met veulens tot aan de pistepoort dient door de eigenaars zelf voorzien te worden. 

Denk hierbij ook aan:

- paspoort van de merrie en/of veulen indien al beschikbaar
- gepast geld voor de contante betaling van de inschrijving en eventueel drank, eten...
- een mooi halster voor de merrie; tijdens foto/video-opname bij voorkeur geen hoofdstel/halster aan het veulen
- materiaal om te toiletteren

• Alle informatie over de verkoper (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, BTW), het veulen/embryo, prestaties van de moeders of afstamming en/of nuttige gegevens om het veulen/embryo goed te beschrijven worden bij voorkeur tijdig overgemaakt via de online inschrijving (of per e-mail).

Indien u bij het inschrijven nog geen verdere verkoopstekst heeft doorgegeven in het vak "opmerkingen / sportgegevens", mag deze graag apart door u worden aangeleverd.
Een interessante omschrijving bevat 3 tot maximaal 10 regels beknopte tekst. Wij kunnen aangeleverde teksten eventueel verbeteren en vertalen.
Printscreens van horsetelex/hippomundo etc. kunnen we niet plaatsen of verwerken.
Volledige en relevante website-links met een duidelijke omschrijving erbij of duidelijke afbeeldingen met vb. een resultatenlijst kunnen we wel toevoegen (vb. "Dit is een link naar de prestaties van de moeder: www.horse.com/abc/123").
Deze liefst enkel via e-mail overmaken aan info@esha.horse met als onderwerp de naam of (afstamming).

• Op de veilingdag is het erg moeilijk om nog beschrijvingen, BTW-gegevens, medische info etc. aan te passen. 
Voor het aantrekkelijk en duidelijk publiceren van de veulens/embryo's aan potentiële klanten voorafgaand aan de veiling is het aangeraden om alle gegevens voor de datum van de foto- en videodag te verzamelen en door te sturen.

• Het veulen/embryo wordt gepubliceerd op basis van de gegevens die wij voor echt en waarachtig volgens verklaring van de verkoper ontvangen.
De verkoper verklaart daarbij dat het aangeboden veulen, tenzij voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken zoals:
luchtzuigen, systematisch weven, box walking of kribbebijten en niet werd ontzenuwd, geïntubeerd of anderszins geopereerd of behandeld voor ondeugdelijkheden in de luchtwegen.

Gelieve de publicatie in de online catalogus na te kijken en ons tijdig door te mailen indien er fouten of ontbrekende zaken zijn zodat deze gecorrigeerd kunnen worden voor het drukken van de papieren catalogussen. 

 

Tijdens de (live) veiling

• De veulens en merries worden op de veilingdag vanaf 10uur op de veilinglocatie ter presentatie gestald op risico en verantwoordelijkheid van de verkoper.
Er worden boxen voorzien door ESHA. De stallen worden gepubliceerd als "open voor bezichtiging" door potentiële kopers vanaf 14u00 (zie programma).
Aankomst tussen 10u en 12u wordt aangeraden om de paarden op een rustige manier te kunnen stallen en klaar te maken voor de presentatie/veiling.

• De veulens worden gebruikelijk voor aanvang van de veiling gecontroleerd door de dierenarts (ogen, hart, longen, indalen bij hengst, ...).

• Indien er een pisteverkennig/presentatie is, worden de data en planning daarvan gepubliceerd door ESHA.
(Gebruikelijk gebeurt de presentatie op catalogusvolgorde vanaf 14uur, voor veulens is er meestal geen presentatie voorafgaand aan de veiling, de piste kan indien niet bezet eventueel wel vrijblijvend verkend worden.)

• De merries en veulens dienen bij voorkeur na het aflopen de veiling en uiterlijk de dag na de veiling om 12u00 de stallen te verlaten met de verkoper. 
De overdacht van het veulen naar de nieuwe eigenaar kan pas gebeuren na volledige betaling vanwege de koper (zie ook “na de veiling”).

• De merries en veulens worden door de eigenaars getoiletteerd en klaargemaakt met het doel om ze zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.
Het klaarmaken, toiletteren, vlechten en aanbrengen van de merries en veulens tot aan de pistepoort dient door de eigenaars zelf voorzien te worden.
De eigenaar brengt de merrie en veulen volgens de veilingvolgorde tot aan de ingang van de piste. Daar zullen lopers ze overnemen en presenteren aan het hoofdstel van de eigenaar. 
De veilingvolgorde wordt op de dag van de veiling bekend gemaakt, deze kan verschillen van de catalogusvolgorde.

Denk op deze dag opnieuw aan: paspoort, gepast geld, mooi hoofdstel/halster, materiaal om te toiletteren, emmer...
In de veilingring wordt gebruikelijk het halster van het veulen uitgedaan/niet aangedaan op voorhand.

 • GEEN RESERVE- OF MINIMUMPRIJZEN: ESHA hanteert tijdens de veilingen gebruikelijk geen reserve- of minimumprijzen vanwege de verkopers:
Een ingeschreven veulen/embryo wordt altijd verkocht, hetzij door verkoop aan een klant, hetzij door terugkoop door de eigenaar.
De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het eventuele bieden/terugkopen. ​
Online veilingen: We vragen verkopers om bij online veilingen zelf niet mee te bieden of enkel pas tijdens de laatste momenten van een veiling indien nodig.

 • Om de veiling en biedingen comfortabel te kunnen volgen, is het mogelijk om voor u en uw gasten of klanten een VIP tafel te reserveren volgens https://www.esha.horse/nl/vip-packages-sport-horse-edition.
(BTW ivm tafelreservatie: geef ons opnieuw door indien u een zakelijke factuur wenst)

 

Na de veiling 

• ESHA laat als intermediaire door de koper met het hoogste bod een verkoopcontract invullen en ondertekenen (enkel bij live veiling) en vraagt daarna de volledige betaling aan de koper.
Er mogen geen veulens/embryo's/dragende merries worden overgedragen aan de koper of transporteur of andere derde personen vooraleer ESHA schriftelijk heeft bevestigd dat de betaling op rekening van ESHA werd geverifieerd.

• ESHA zal proberen het verschuldigde bedrag na de veiling van de koper te innen. De veilingorganisatie is echter niet verantwoordelijk voor de inning oftewel kan niet aansprakelijk worden gehouden indien deze inning om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt. De verkoper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de veilingorganisatie niet aansprakelijk is voor het mogelijk niet kunnen achterhalen van de identiteit van de koper, noch voor wanbetaling vanwege de koper.

• Na de ontvangst van de volledige betaling vanwege de koper op rekening van ESHA, zenden wij aan de verkoper en de koper de contactgegevens van beide betreffende partijen door om:
- een afspraak te maken voor de overdracht/levering/afhaling/afspenen van het veulen/embryo/dragende merrie (veulens staan gebruikelijk bij de merrie op stalling en kost van de verkoper tot aan de leeftijd van het afspenen, tenzij anders overeengekomen)
- bij zakelijke verkoop het veulen//embryo officieel te kunnen uitfactureren aan de koper
- of in geval van privéverkoop om een verkoopsovereenkomst op te kunnen stellen tussen verkoper en koper.

• De levering/afhaling van het veulen/embryo/dragende merrie en de overdracht gebeuren op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de koper en verkoper volgens hun onderlinge afspraak. De verkoper verleent de bijstand die redelijkerwijze mag worden verwacht en draagt tot en met de afhaling zorg voor het lot zoals het een goede bewaarder betaamt. 
De kosten voor het transport en eventueel bijbehorende kosten zoals o.a. gezondheidscertificaten, Traces, bloedtesten, quarantaine, (import)taksen of belastingen vallen ten laste van de koper, maar in het bijzonder internationale kopers hebben bijstand nodig bij het aanvragen van gezondheidscertificaten/Traces voor transport of eventueel bloedtesten op de locatie van de verkoper: spreek best op voorhand de termijnen en kosten af met de koper of hun transporthandler. 

• De verwerking van de administratieve afhandelingen en uitbetaling van de veulens/embryo's door ESHA aan de verkoper gebeurt ca. 30 dagen na schriftelijk bewijs van:
a) overdracht van veulen, volledig paspoort + certificaten en factuur* aan de koper (in geval van veulens en dragende merrie gestald bij verkoper)
b) overdracht van dragende merrie en factuur* aan de koper (in geval van dragende merrie gestald bij koper).
Er wordt een leverbewijs ter beschikking gesteld aan beide partijen.
*Bij zakelijke verkoop dient, na bevestiging van ontvangst van de volledige betaling, de uitgaande factuur voor het bedrag van het veulen/embryo vanwege de verkoper aan de koper voor voldaan naar de koper en in kopie (CC e-mail) naar ESHA worden gestuurd. 

• De persoon die het veulen/embryo heeft ingeschreven en daarbij verklaarde de eigenaar en verantwoordelijke te zijn, geeft telkens het bewijs van overdrachten van:
- veulen/dragende merrie
- paspoort + registratiebewijzen/eigendomsbewijzen (indien niet idem als paspoort).
- documenten (dekbewijs, embryocertificaat, drachtbewijs...)
- de meest recente IBAN en BIC/SWIFT bankgegevens
via e-mail door aan ESHA met vermelding van veulen//embryo en lotnummer.

• ESHA publiceert na de veiling geen openbare lijsten met prijzen en/of individuele namen van kopers of verkopers.


Voor alle informatie en voorwaarden over de selectie kan u zich richten tot Dennis Swennen.

 

Selection and signing in foals (and embryos + semen)

The selection is open to promising jumping or dressage foals of the current year.
You can register for the selection via the "register your horse" link on the main page.
Please use the name / pedigree / lot number of the horse as subject in e-mails, please.

 

Registration conditions and additional seller conditions foals (and embryos + semen)

In the event of discrepancies between the Dutch text of these terms and conditions and translations thereof, the Dutch text shall prevail.

All foals in the auction must be clinically examined (<45 days before the auction). This is usually done on the auction day itself for live auctions.
In the case of online auctions, the examination must be done by order and at the expense of the seller, by a freely selected veterinarian. The inspections and reports are forwarded to ESHA for publication (preferably in English).
The foals must be in order with the basic vaccinations and free of contagious diseases such as glanders, fungus ...
The possible assessments of inspections are carried out on behalf of ESHA by a veterinarian appointed by the auction organization.
Passports must be applied for or must be available and complete with accompanying registration certificates/ownership certificates (if not idem as passport).

All examinations preferably in English and typed (not handwritten).
Foals: clinical examination report (max. 45 days old).
An example for a clinical report is here.

ESHA wants to give owners the opportunity to promote their foals/embryos in a professional way and to offer them to national and international customers who are looking for quality foals/embryos.
All this at a democratic all-in entry price, through which we try to support the breeders and increase the market for our sport horses in an honest, healthy and transparent way!

Foals/embryo's that are registered pay € 250 excl. VAT as an all-in registration fee at the publication.

• If the foal/embryo is sold to a customer at the auction, there are, except for the registration fee, no additional selling costs/commissions for the seller, regardless of the amount.
• If the foal/embryo is bought back by the seller there are, except for the registration fee, no additional selling costs/commissions for the seller.
ESHA assumes that sellers participate in the auction to sell. ESHA does not use reserve or minimum prices during the auctions on behalf of the sellers:
A registered foal/embryo is always sold, either by sale to a customer or by repurchase by the owner.
The seller himself is responsible for possible bidding/buying back. We ask sellers not to bid at online auctions themselves or only during the last moments of an auction if necessary.
   Only in the exceptional case of a separately agreed reserve price:
   a) If the foal/embryo is bought back by the seller in the auction below the agreed reserve price, there are also no additional selling costs/commissions for the seller.
   b) If the foal/embryo is bought back above the agreed reserve price + € 500, a repurchase sum of 5% will be added. This is to be paid to ESHA immediately after the auction by the buyer.


At the publication in the (online) catalog, the registration fee must be paid and you are bound by the general conditions and the seller conditions as both are published on www.esha.horse
A published foal must enter the auction and foal/embryo has to be sold through the auction, including the applicable buyer premium due to ESHA.

The person registering the foal/embryo/lot declares that he is the owner and/or responsible for the registered foal/embryo/lot and confirms to provide ESHA with all requested and available information, measurements, tests, passports + certificates and descriptions truthfully, completely, correctly and in a timely manner. Violations of this can lead to the cancellation of the sale, reimbursement of the expenses incurred (a.o. transport, stabling/storage, vet, etc.) and a compensation of €1000 to €5000.

 

VAT arrangements

Always state your VAT arrangement per foal/embryo (business, margin, private), together with all your contact details and any company details and VAT number.

• VAT for registration:

If you want a business invoice for registration, you must provide us with your VAT number and company details.
The VAT to be paid is:
- for Belgian companies: 21% VAT
- for non-Belgian companies: 0% VAT intra-Community scheme
- for all others: 21% VAT

• VAT related to the foal/embryo:

If the foal/embryo is sold for business purposes, the buyer must pay VAT on the highest bid.
This must be specified in the catalog. By default 0% VAT is published.
If this is not indicated in time before the start of the auction, any VAT will be deducted from the highest bid received.

 

Prior to the auction

ESHA organizes professional photo and video recording days prior to the auction to be able to present the foals offered to potential customers in the most comprehensive way possible.
The data and planning of these days is communicated by ESHA to the sellers.
If you were not present at a photo and video day, please contact Dennis Swennen by telephone to arrange further options.
For a good promotion you must have interesting photos and/or videos of your foals taken or provide us with them.

It is recommended to present the foals as well as possible on these days.
Preparing, clipping (not always necessary with foals), grooming, braiding and bringing the mares with foals up to the arena gate must be provided by the owners themselves.

Also consider:

- Passport of the mare and/or foal if already available
- appropriate money for the cash payment of the registration and possibly drinks, food ...
- a nice halter/bridle for the mare; preferably no halter/bridle on the foal during photo/video recording
- grooming material

• All information about the seller (name, address, e-mail, telephone number, VAT), the foal/embryo, performance of the mothers or pedigree and/or useful data to properly describe the foal/embryo is preferably transferred timely through an online registration (or by e-mail).

If, at registration, you have not submitted any further sales text in the "comments/sports data" box, please provide it separately.
An interesting description contains 3 to a maximum of 10 lines of short text. We can correct and translate texts that are supplied if necessary.
We cannot place or process print screens from horsetelex/hippomundo etc.
We can add full and relevant website links with a clear description or clear images with f.ex. a results list (eg "This is a link to the performance of the mother: www.horse.com/abc/123").
Preferably only send this by e-mail to info@esha.horse with the name or (descent) as subject.

• It is very difficult to adjust descriptions, VAT data, medical information, etc. on the auction day.
For attractive and clear publication of the foals/embryos to potential customers prior to the auction, it is advisable to collect and forward all data before the date of the photo and video day.

• The foal/embryo is published on the basis of the information that we receive for real and true according to the seller's statement.
The seller hereby declares that the foal offered, unless notified prior to the sale, does not suffer from stable defects such as air sucking, systematic weaving, box walking or crib bites and was not denerved, intubated or otherwise operated or treated for defects in the airways.

Please check the publication in the online catalog and e-mail us in time if there are errors or missing items so that they can be corrected for printing the paper catalogs.

 

During the (live) auction

• The foals and mares are stabled on the auction day from 10h at the auction location for presentation purposes at the risk and responsibility of the seller.
Boxes are provided by ESHA. The stables are published as "open for viewing" by potential buyers from 14h (see program).
Arrival between 10 am and 12 pm is recommended to be able to stable the horses in a calm way and to prepare them for the presentation/auction.

• The foals are usually checked by the veterinarian before the start of the auction (eyes, heart, lungs, descending to stallion, ...).

• If there is a arena exploration/presentation, the data and planning thereof will be published by ESHA.
(Usually the presentation takes place in catalog order from 14h, for foals there is usually no presentation prior to the auction, if not occupied the arena can be explored without obligation.)

• The mares and foals should preferably leave the auction with the seller after the auction ends and no later than noon on the day after the auction.
The transfer of the foal to the new owner can only happen after full payment from the buyer (see also "after the auction").

• The mares and foals are groomed and prepared by the owners for the purpose of presenting them as attractively as possible.
The owners themselves must provide for the preparation, grooming, braiding and bringing of the mares and foals up to the arena gate.
The owner brings the mare and foal up to the entrance of the track according to the auction order.
There, runners will take them over and present them with the halter/bridle of the owner. 
The auction order will be announced on the day of the auction, which may differ from the catalog order.

Think again on this day: passport, appropriate money, nice bridle/halter, toilet material, bucket ... In the auction ring, the halter of the foal is usually removed/not put on in advance.

• NO RESERVE OR MINIMUM PRICES: ESHA commonly does not use reserve or minimum prices during the auctions on behalf of the sellers:
A registered foal/embryo is always sold, either by sale to a customer or by repurchase by the owner.
The seller himself is responsible for possible bidding/buying back.
Online auctions: We ask sellers not to bid at online auctions themselves or only during the last moments of an auction if necessary.

 • To be able to follow the auction and bids comfortably, it is possible to reserve a VIP table for you and your guests or customers according to https://www.esha.horse/en/vip-packages-sport-horse-edition.
(VAT with regard to table reservation: inform us again if you want a business invoice)

 

After the auction

• As an intermediary, ESHA has the buyer with the highest bid fill out and sign a sales contract and then asks the buyer for full payment.
No foals/embryos/carrying mares may be transferred to the buyer or transporter or other third parties before ESHA has confirmed in writing that the full payment has been verified on ESHA's account.

• ESHA will attempt to collect the amount due from the buyer after the auction. However, the auction organization is not responsible for the collection or cannot be held liable if this collection appears to be impossible for whatever reason. The seller explicitly acknowledges and accepts that the auction organization is not liable for the inability to trace the identity of the buyer, or for non-payment by the buyer.

• After receiving the full payment from the buyer on account of ESHA, we send the seller and the buyer the contact details of both parties concerned to:
- make an appointment for the transfer/delivery/collection/weaning of the foal/embryo/carrying mare (foals are usually with the mare at the stabling and expense of the seller up to the age of weaning, unless otherwise agreed)
- to be able to invoice the foal/embryo officially to the buyer in the event of a business sale
- or in the case of private sale to be able to draw up a sales agreement between seller and buyer.

• The delivery/collection of the foal/embryo/carrying mare and the transfer take place at the expense, risk and responsibility of the buyer and seller according to their mutual agreement. The seller provides the assistance that may reasonably be expected and takes care of the lot up to and including collection, as befits a good custodian.
The costs for transport and possible associated costs such as health certificates, Traces, blood tests, quarantine, (import) duties or taxes are at the expense of the buyer, but in particular international buyers need assistance with applying for health certificates/Traces for transport or possibly blood tests at the seller's location: it is best to agree the terms and costs with the buyer or their transport handler in advance. 

• ESHA processes the administration and payment of the foals/embryos to the seller ca. 30 days after written proof of:
a) transfer of foal, complete passport + certificates and invoice* to the buyer (in case of foals and carrying mare stabled at the seller)
b) the carrying mare and invoice* to the buyer (in case of carrying mare stabled at the buyer).
A delivery note is made available to both parties.
*For business sales, after confirmation of receipt of the full payment, the outgoing invoice for the amount of the foal/embryo "has been paid" from the seller to the buyer can be sent to the buyer and sent to ESHA in copy (CC e-mail).

• The person who has registered the foal/embryo and thereby declares to be the owner and responsible, will send proof of transfers of:
- foal/carrying mare
- passport + registration certificates/ownership certificates (if not idem as passport).
- documents (stud certificate, embryo certificate, pregnancy certificate ...)
- the most recent IBAN and BIC/SWIFT bank details
via e-mail to ESHA, stating: foal and lot number.

• After the auction, ESHA does not publish any public lists with prices and/or individual names of buyers or sellers.

 

For all information and conditions about the selection, you can turn to Dennis Swennen.