Ruby DC

KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF x CLINTON

Bied mee tijdens: Ended: 16-20/09/2020 ESHA ELITE AUCTION

https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/1935942/ruby-d-c

http://www.xrays.horse/examinations/RubyDC/

Goedgekeurd - approved BWP & AES

Dit exclusieve 3 jarige fenomeen kan u aanstippen als een interessante aankoop. Ruby DC impressioneerde ons op de 2e fase van de BWP hengstenkeuring, daarom kochten we hem aan op hun gerenommeerde BWP hengsten veiling. Toen wij met hem naar de 3e fase gingen waren wij ervan overtuigd dat het bijna het beste paard van zijn jaargang was. Hij geeft zoveel gevoel aan zijn ruiter, dat kom je zelden tegen. Hij laat zich rijden als een prins en springt met zoveel techniek en vermogen. Doordat wij besloten hebben ook onze allerbeste paarden te gaan verkopen en omdat Ruby met zijn Quidam de Revel en Clinton bloed iets te dichtbij Verdi en Eldorado vd Zeshoek kinderen staat, heeft het ons dan ook doen besluiten Ruby aan te bieden voor de ESHA Elite veiling. Wij zijn ervan overtuigd dat hij een uithangbord zal worden voor onze organisatie. Ruby heeft een 25 tal merries gedekt in het seizoen van 2020 en we zijn dan ook nieuwsgierig naar zijn nakomelingen.

Rechtzetting Dames en Heren! Aangezien Ruby voor de BWP hengstenkeuring op de faculteit in Gent gekeurd was hadden wij er niet meer bij stilgestaan dat de keuring niet volledig genoeg was. Tot we er vriendelijk op geattendeerd werden door een geïnteresseerde klant. Daarom hebben we Ruby zijn keuring laten vervolledigen en kunnen we u met een gerust hart deze prachtige, getalenteerde en knettergezonde dekhengst verkopen!  Volledige rapport, RX en klinische rapport kan u online vinden.

 

This exclusive 3 year old phenomenon can be mentioned as an interesting purchase. Ruby DC impressed us at the 2nd phase of the BWP stallion approval, therefore we bought him at their renowned BWP stallion auction. When we went to the 3rd phase with him, we were convinced that he was almost the best horse of his year. He gives so much feeling to his rider, you rarely come across that. He lets himself be ridden like a prince and jumps with so much technique and scope. Because we decided to sell our very best horses and because Ruby with his Quidam de Revel and Clinton blood is a bit too close to Verdi and Eldorado vd Zeshoek children, it made us decide to offer Ruby for the ESHA Elite auction. We are convinced that he will become a signboard for our organization. Ruby has mated 25 mares in the season of 2020 and we are curious about his offspring.

Rectification Ladies and Gentlemen! Since Ruby had been inspected for the BWP stallion inspection at the faculty in Ghent, we had no longer considered that the inspection was not complete enough. Until we were kindly informed by an interested customer. That is why we have had Ruby's inspection completed and we can confidently sell you this beautiful, talented and very healthy stallion! Full report, RX and clinical report can be found online.

 

ESHA ELITE COLLECTION
- De paarden kunnen vanaf donderdag 10/09/2020 tot zondag 20/09/2020 worden geprobeerd na afspraak met Dennis Swennen op 0032/496 65 13 89. Ze zullen allemaal op één plek worden gestald op Dungensesteeg 9b, 5482 ZT Schijndel, Nederland.
- De keuringsrapporten en X-rays worden per paard online gepubliceerd wanneer beschikbaar. Bekijk de rapporten en eventuele opmerkingen voor aanvang van de veiling, aub.

- The horses can be tried from Thursday 10/09/2020 until Sunday 20/09/2020 by appointment with Dennis Swennen on 0032/496 65 13 89. They will all be stabled in one place at Dungensesteeg 9b, 5482 ZT Schijndel, The Netherlands.
- The inspection reports and X-rays will be published online per horse when available. Please view the reports and any possible comments before the auction starts.

Veiling afgelopen!

Verkocht naar Nederland

Catalogus nr: K7056
Veilingvolgorde: 0
Studbook: BWP
Geslacht: Hengst
Kleur: Bruin
Stokmaat: 169
Geboortedatum: 02-07-2017
Fokrichting: Springen - Goedgekeurde Dekhengst - Bereden
BTW: 21.00 %

Klik hier voor de veilingvoorwaarden

Deel via

KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF NABAB DE REVE QUIDAM DE REVEL
MELODIE EN FA
FINES VAN KAMEREN TENOR MANCIAIS
GOTHA
INDY CLINTON CORRADO I
URTE
ETTEKE DE COOMAN CANADIAN RIVER
MONZA